"AzadlIqdan Məhrumetmə
Yerlərİnİn Müşahİdəsİ"
İctİmaİ Bİrlİyİ

"Prison Watch"
Public Association

Mülki-hüquqi məsuliyyətin nəzəri əsasları

Mülki-hüquqi məsuliyyətin nəzəri əsaslarıİstənilən cəmiyyətdə hüquq normalarına riayət etmək və qanuna hörmət göstərmək hüquqi kateqoriya olmaqla yanaşı, həm də mənəvi kateqoriya kimi çıxış edir...

Oxunub: 2949 dəfə | Tarix: 2-11-2010, 16:19 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı

Xüsusi ittiham qaydasında icraat vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinin forması kimi

Xüsusi ittiham qaydasında icraat vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinin forması kimiİnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsini özünün ali məqsədi hesab edən hüquqi dövlətin bərqərar olması ictimai həyatın bütün sahələrində əsaslı islahatların həyata keçirilməsini zəruri edir...

Oxunub: 3469 dəfə | Tarix: 27-10-2010, 16:52 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı

Ailə başçisini itirməyə görə əmək pensiyasi

Ailə başçisini itirməyə görə əmək pensiyasiVətəndaşların konstitusion hüququ olan sosial təminat hüququ hər bir kəsə şamil edilən sosial-iqtisadi hüquq kimi çıxış edir...

Oxunub: 4727 dəfə | Tarix: 30-06-2010, 12:16 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı

Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğvindən 12 il ötür

Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğvindən 12 il ötür1998-ci il fevralın 10-da Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olunub...

Oxunub: 1599 dəfə | Tarix: 18-02-2010, 15:12 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı

Sahibkarlıq fəaliyyətində cinayət-hüquq mühafizəsi məsələləri

Sahibkarlıq fəaliyyətində cinayət-hüquq mühafizəsi məsələləriAzərbaycan Respublikasının cinayət hüququ bir tərəfdən özünəxas üsul, metod və yolların köməyi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirərək, özünün nəzərdə tutduğu bir sıra qadağanedici normaların vasitəsilə sahibkarlıq münasibətlərinə qəsd etməyi yasaqlayır, digər tərəfdən həmin fəaliyyətə cinayətkarcasına qəsd edildiyi hallarda onu müdafiə edir...

Oxunub: 2275 dəfə | Tarix: 3-12-2009, 15:26 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı

Azərbaycan Respublikasinin cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti və onun təminati problemləri

Azərbaycan Respublikasinin cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti və onun təminati problemləri1995-ci il Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquqlarının azadlıqlarının, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi elan etmişdir. Bu məqsədin reallaşdırılması şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarını və müxtəlif sosial sahələrdə on-ların təmin edilməsinin hüquqi mexanizmini tənzimləyən effektiv hüquqi baza olmadan qeyri-mümkündür...

Oxunub: 2454 dəfə | Tarix: 3-12-2009, 15:02 | Kateqoriya:Kitabxana » Məqalələr | Ətraflı